Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm to poważna choroba, stanowiąca jedno z najczęściej diagnozowanych uzależnień. Niesie ona za sobą wiele negatywnych skutków dla niemal wszystkich sfer życia. Sfery zdrowotnej, ekonomicznej, społecznej i psychicznej. Jak poradzić sobie z nałogiem i jak wygląda leczenie alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu
Na czym polega leczenie uzależnienia od alkoholu?
Diagnoza i ustalenie planu leczenia
Detoksykacja
Terapia podstawowa
Terapia pogłębiona
Terapia alkoholizmu – i co dalej?
Leczenie alkoholizmu a psychoterapia współuzależnienia
Bibliografia

Choroba alkoholowa – od czego zacząć leczenie?

Nie ulega wątpliwości, że najtrudniejsze w terapii alkoholizmu jest podjęcie pierwszego kroku. Jednocześnie jest to również najważniejszy krok, jaki powinna wykonać osoba uzależniona. Alkoholik musi sam przyznać, że jest chory i potrzebuje wsparcia. Niestety bardzo często zdarza się, że uzależniony uświadamia sobie swój problem w momencie, kiedy “sięgnie dna”. Dopiero po zauważeniu wszystkich negatywnych konsekwencji, decyduje się na podjęcie leczenia.

W leczeniu uzależnienia od alkoholu duże znaczenie ma również wsparcie bliskich osób. Mogą one zmotywować chorego do leczenia, a co więcej razem z nim zdecydować się na psychoterapię.

Na czym polega leczenie uzależnienia od alkoholu?

Terapia uzależnień to długi i wymagający proces, którego przebieg zależny będzie od indywidualnego przypadku oraz predyspozycji danej osoby. Składa się on z kilku podstawowych etapów.

Diagnoza i ustalenie planu leczenia

Etap walki z alkoholizmem rozpoczyna się od konsultacji u specjalistów, najczęściej w ośrodkach terapii uzależnień. Szczegółowy wywiad z osobą uzależnioną pozwala rozpoznać fazę alkoholową oraz zrozumieć czynniki, które wywołały i aktualnie podtrzymują uzależnienie. Na tym etapie konieczne może także okazać się przeprowadzenie badań psychologicznych i/lub laboratoryjnych, których celem będzie określenie stopnia wyniszczenia organizmu substancją alkoholową.

W następnej kolejności specjalista dobiera indywidualny plan leczenia i wspólnie z alkoholikiem, podejmuje decyzję co do jego rozpoczęcia.

Detoksykacja

Pierwszym etapem rozpoczynającym terapię odwykową jest detoksykacja, czyli odstawienie substancji uzależniającej. Jej celem jest przede wszystkim pozbycie się z organizmu toksyn nagromadzonych poprzez nadużywanie alkoholu. Detoksykacja ponadto przerywa ciąg alkoholowy i łagodzi skutki odstawienia od alkoholu (tzw. zespołu abstynencyjnego). W jej trakcie dodatkowo do organizmu alkoholika dostarczane są elektrolity, które uzupełniają brakujące witaminy i minerały.

Detoks jest jednym z najcięższych etapów podczas leczenia alkoholizmu i powinien być przeprowadzany wyłącznie pod okiem lekarzy i innych specjalistów. W szczególności dlatego, że w niektórych przypadkach konieczne okazuje się włączenie odpowiednich środków farmakologicznych, które stosowane są po to, aby zmniejszyć negatywne skutki wynikające z nagłego odstawienia alkoholu.

Terapia podstawowa

Następnym etapem leczenia jest terapia podstawowa, która może odbywać się zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym. W drugim przypadku alkoholik udaje się do ośrodków uzależnień na kompleksową terapię, która trwa od 4 do 8 tygodni i jest o wiele bardziej intensywna niż indywidualne wizyty u specjalistów.

W Ośrodku Terapii Uzależnień Krajna leczenie alkoholizmu opiera się na indywidualnie ustalonym planie, który polega m.in. na pracy z terapeutą. W trakcie sesji psychoterapeutycznych pacjenci próbują zrozumieć, jak działa ich uzależnienie i jakie jest jego podłoże. Uświadamiają sobie również negatywne skutki, jakie niesie za sobą alkoholowy nałóg.

Psychoterapia dodatkowo dąży do zmiany sposobu myślenia i zachowania poprzez zdobywanie nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresem. Nie bez znaczenia pozostaje nauka asertywności, która odgrywa ogromną rolę w wytrwaniu w trzeźwości.

Terapia pogłębiona

Wszelkie wyuczone nowe wzorce i sposoby radzenia sobie, uzależnieni następnie utrwalają i starają się wykorzystywać w codziennym życiu. Uczą się samodzielności i uświadamiają sobie, że życie bez alkoholu jest możliwe. Na tym etapie jednak niezwykle ważna jest motywacja i systematyczność. Dzięki nim pacjent wypracuje nowe, zdrowe nawyki i mechanizmy niezbędne do przejęcia kontroli nad wyniszczającym nałogiem i w rezultacie, nad własnym życiem.

Podczas pracy terapeutycznej na tym etapie zalecany jest również udział w grupach samopomocowych (AA). Uczestnicy takich spotkań będą mieli możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń i codziennych trudności z innymi osobami, mającymi podobne problemy. Spotkania grupy AA to także przestrzeń do udzielania wzajemnego wsparcia i podtrzymywania motywacji do walki z alkoholizmem.

Terapia alkoholizmu – i co dalej?

Leczenie nie kończy się wraz z ostatnim dniem programu terapii alkoholizmu. Alkoholik nadal musi sam starać się utrzymać samodyscyplinę i wytrwać w abstynencji. Pomogą mu w tym zdobyte podczas terapii adaptacyjne metody radzenia sobie w różnych sytuacjach. Po zakończeniu leczenia konieczne będzie praktykowanie nowych nawyków i asertywności. Osoba uzależniona powinna podejmować próby kontroli własnego zachowania. Przed alkoholikiem stoi także trudne zadanie budowania na nowo relacji społecznych.

Warto również nie rezygnować ze spotkań grup samopomocowych. Poczucie, że nie jest się samym na drodze wyjścia z alkoholizmu, z pewnością wzmocni i zmotywuje do dalszego działania.

Leczenie alkoholizmu a psychoterapia współuzależnienia

Choroba alkoholowa negatywnie oddziałuje nie tylko na osobę uzależnioną. Negatywne skutki odczuwają również najbliżsi, zwłaszcza partnerzy i małżonkowie alkoholików. Uzależnienie może stać się przyczyną rozwoju syndromu współuzależnienia, który sprawia, że partner uzależnionego zaczyna nieświadomie podtrzymywać toksyczny nałóg.

Z tego powodu warto zastanowić się nad równoczesnym rozpoczęciem terapii współuzależnienia. Dzięki niej osoba współuzależniona uświadomi sobie, jak działa choroba alkoholowa i jak jej zachowania dotychczas mogły nieświadomie wpływać na jej podtrzymanie. Co najważniejsze, współuzależniony nauczy się, jak postępować wobec osoby uzależnionej, tak, aby nie tylko wesprzeć ją na drodze leczenia, ale także wspólnie odbudować relację i zaufanie.

Jeśli problem dotyczy Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny i szukacie możliwości leczenia w ośrodku terapii uzależnień, zadzwońcie, porozmawiamy o szczegółach tel. 531 432 011.

Bibliografia

Fudała J. (2013). Leczenie uzależnienia od alkoholu, Medycyna Praktyczna.

Skoczek, M., Grzyb, K., Wanot, B. (2020). Alkoholizm. Leczenie i skutki.

Wnuk, M., Marcinkowski, J. (2012). Alkoholizm – przegląd koncepcji oraz metod leczenia. Hygeia Public Health 47(1):49-55.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami

Jeśli trudno Ci zadzwonić, to zostaw swoje dane, a nasz terapeuta wkrótce oddzwoni i razem z Tobą przejdziemy przez prosty proces rezerwacji miejsca w ośrodku terapii uzależnień Krajna.

    Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.