Psychoterapia

Pomoc indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych

Psychoterapia indywidualna polega na spotkaniach z terapeutą “sam na sam”. W czasie tych spotkań pacjent może porozmawiać z naszym specjalistą i opowiedzieć mu o swoich problemach oraz przeżyciach. Czasami dostaje on różne zadania do wykonania lub przemyślenia. Nasi terapeuci zobowiązani są do dyskrecji i zachowania tajemnicy, dzięki czemu pacjent może czuć się swobodnie.

Psychoterapia indywidualna w naszym Centrum ma następujące cele:

 • zrozumienie konsekwencji zdrowotnych i psychicznych nałogu
 • porozumienie z drugim człowiekiem, znalezienie w nim oparcia i pomocy
 • nazwanie traum lub problemów życiowych
 • nauka odczuwania pozytywnych emocji bez nałogu (na przykład świętowanie bez alkoholu).
 • zaplanowanie swojej przyszłości bez uzależnienia
 • wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i trzeźwość

Psychoterapia grupowa to regularne spotkania, które prowadzi jeden lub dwóch z naszych terapeutów. Nasi Pacjenci, spotykający się w czasie psychoterapii grupowej, zwykle siadają w kręgu, w sali i wymieniają się swoimi przeżyciami, doświadczeniami, problemami, historiami życiowymi i przemyśleniami. Wszyscy członkowie grupy zobowiązują się do zachowania tajemnicy, co oznacza, że treści ze spotkań nie mogą wyjść poza grupę. Psychoterapia grupowa to lustro – oznacza to, że pacjenci mogą zobaczyć, jak są odbierani przez innych, w bezpiecznym otoczeniu.

Psychoterapia grupowa ma następujące cele:

 • wspólna nauka powstrzymania się od picia czy brania (poprzez praktyczne ćwiczenia)
 • uczenie rozmowy, dialogu, wypowiadania swoich emocji bez agresji – dzięki czemu – po wyjściu nasi pacjenci mogą zacząć naprawę swoich relacji
 • wsparcie i akceptacja ze strony grupy – wzmacnia poczucie wartości
 • uczenie się zaufania do drugiego człowieka
 • pokazuje pacjentowi, że nie jest osamotniony w swoich problemach.

Treningi zachowań i umiejętności to metoda terapeutyczna, pomagająca w rozwoju różnych kompetencji społecznych i indywidualnych. W trakcie treningów zachowań i umiejętności nasi pacjenci otrzymują różne zadania, a także pracują w formie warsztatowej. Zajęcia odbywają się zwykle w kilkuosobowych grupach, którym przewodzi jeden lub dwóch terapeutów w naszym Centrum. Trening zachowań i umiejętności ma następujące cele:

 • zdobywanie konkretnych kompetencji, które pomagają w sytuacjach nawrotu uzależnienia
 • rozpoznawanie sygnałów, które zagrażają w sytuacji trzeźwości
 • nauka pracy w grupie, co przydaje się także w czasie psychoterapii grupowej
 • sposoby rozwiązywania konfliktów w sposób pozbawiony agresji
 • polepszenie swoich umiejętności interpersonalnych (przebywania z innymi ludźmi, nawiązywania kontaktów, także w sytuacjach poszukiwania pomocy)
 • lepsze funkcjonowanie w związku małżeńskim, partnerskim lub w rodzinie.

Społeczność terapeutyczna to wspólne, codzienne spotkania naszych pacjentów oraz personelu, w trakcie których omawiane są najważniejsze zagadnienia, dotyczące problematyki uzależnień. Społeczność terapeutyczna ma następujące cele:

 • zmiana dotychczasowego stylu życia, nauczenie się funkcjonowania codziennego bez danych substancji (na przykład chodzenia na spotkania towarzyskie bez picia alkoholu)
 • pomaga również zmniejszyć lęk, który może się pojawiać w czasie spotkań indywidualnych z terapeutą
 • wskazanie sobie wzajemnie popełnianych błędów, które mogą prowadzić do utraty trzeźwości

Skontaktuj się z nami

Jeśli trudno Ci zadzwonić, to zostaw swoje dane, a nasz terapeuta wkrótce oddzwoni i razem z Tobą przejdziemy przez prosty proces rezerwacji miejsca w ośrodku terapii uzależnień Krajna.

  Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.