Kim są i z jakimi problemami borykają się Dorosłe Dzieci Alkoholików?

Dorosłe Dzieci Alkoholików - Centrum Krajna

Choroba alkoholowa jednego z rodziców uderza w całą rodzinę. Dzieci, które dorastają w takiej atmosferze, doświadczają lęku, samotności i dezorientacji. Doświadczenia wyniesione z domu mogą być przyczyną ich problemów w późniejszym, już dorosłym życiu.

Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików?

Pojęcie Dorosłe Dzieci Alkoholików dotyczy osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym. W rodzinie, w której jeden lub oboje rodziców zbyt często sięga po alkohol, dzieci przeżywają zdecydowanie więcej, niż ich rówieśnicy. Stale towarzyszy im napięcie, lęk, dezorientacja i samotność.

Rodziny, w których pojawia się alkoholizm, nie realizują swoich podstawowych funkcji, takich jak m.in.:

 • przekazywanie właściwych wzorców zachowania, wchodzenia w relacje, komunikowania się z ludźmi,
 • zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, poczucia bycia kochanym i docenianym,
 • nieakceptowanie przemocy fizycznej i psychicznej.Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików

Cechy charakterystyczne dla DDA

Jakie cechy są charakterystyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików? Jednym z najpoważniejszych skutków dorastania w rodzinie, w której rodzice nadużywali alkoholu, jest powstanie zespołu cech stale obecnych w dorosłym życiu Dorosłego Dziecka Alkoholików.

Należą do niego m.in.:

 • domyślanie się lub zgadywanie, jakie zachowania są normalne – Dorosłe Dzieci Alkoholików nie są bowiem w stanie rozróżnić, które zachowania są prawidłowe, a które nie, bo nie otrzymały tych wzorców w dzieciństwie,
 • kłamanie, również w sytuacji, gdy można powiedzieć prawdę – w systemie rodzinnym, w którym wychowywały się z osoby z syndromem DDA, kłamstwo było normą i pozwalało dziecku przetrwać,
 • przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego oraz często silnego lęku przed odrzuceniem – DDA w dzieciństwie towarzyszyło bowiem poczucie nieustannego zagrożenia, napięcia, lęku oraz doświadczanie aktów przemocy,
 • bezlitosne osądzanie – ta cecha związana jest z tym, że w środowisku rodzinnym DDA podlegały nadmiernej i częstej krytyce, na skutek czego przejawiają negatywne uczucia wobec samych siebie,
 • trudności z przeprowadzaniem swoich zamiarów od początku do końca – DDA w dzieciństwie nie otrzymywały pochwał lub zachęt, co powoduje, że nie są do końca przekonane o realizacji swoich planów podejmowanych w dorosłym życiu,
 • trudności z nawiązywaniem bliskich relacji – wynika to z braku poczucia bezpieczeństwa oraz strachu przed odrzuceniem, w relacjach DDA z innymi często dominuje brak zaufania.

Objawy związane z syndromem DDA nie pojawiają się u wszystkich osób, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym. Może się jednak zdarzyć, że powyższe cechy zaczynają przeszkadzać w życiu codziennych. Wtedy niezbędna staje się pomoc psychoterapeuty.

Z jakimi problemami muszą mierzyć się Dorosłe Dzieci Alkoholików?

Osoby, które wychowywały się w rodzinie, w której pojawiło się uzależnienie od alkoholu, w dorosłym życiu starają się utrzymać kontrolę nad swoimi zachowaniami i uczuciami. Niejednokrotnie towarzyszy im poczucie winy, a także niezdolność do zrelaksowania się czy poddania się spontanicznym czynnościom.

To dlatego, że dorastając w rodzinie alkoholowej nie mogły przewidzieć reakcji ani zachowań rodziców. Kontrola w dorosłym życiu zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie DDA towarzyszy lęk przed zmianami, ponieważ nauczyły się żyć według schematów. Kiedy ich życie „normalnieje”, odczuwają ciągły niepokój i są pewne, że wkrótce coś się popsuje.

Dorosłe Dzieci Alkoholików często zmagają się również z zaniżoną samooceną. Wstydzą się za siebie przez całe swoje życie. Towarzyszy im poczucie niższości, z którym radzą sobie na dwa sposoby – poprzez stawianie sobie bardzo wysokich wymagań lub wprost przeciwnie –  zachowania unikowe, oznaczające wycofywanie się z trudnych przedsięwzięć.

Z domu rodzinnego DDA wyniosły poczucie, że są gorsze od innych i nie zasługują na miłość. Wynika to z ciągłego odrzucenia, którego doświadczały ze strony rodziców zajętych nałogiem. Należy pamiętać, że nie tylko wszystkie aktywności uzależnionego rodzica sprowadzały się ostatecznie do picia, ale również rodzic niepijący swoje zachowanie skupiał wokół nałogu, kontrolując i „dbając” o potrzeby partnera.

To odrzucenie w dzieciństwie w późniejszym życiu DDA przejawia się właśnie w poczuciu niższej wartości. Takie osoby nie potrafią budować relacji z otoczeniem i tworzyć związków partnerskich. Bojąc się ponownego odrzucenia i przekonując samych siebie, że ktoś na pewno chce ich oszukać, same odrzucają.

DDA -Centrum Krajna

Czy Dorosłe Dzieci Alkoholików w życiu dorosłym również zostanie alkoholikiem?

Jednym z ważniejszych problemów, przed którymi stają dzieci alkoholików, jest to, że w dorosłym życiu same sięgną po alkohol. Czy jest to nieuniknione?

Według National Association for Children of Alcoholics osoby, które dorastają w domu, gdzie pojawia się alkohol, są cztery razy bardziej narażone na rozwój uzależnienia w życiu dorosłym, niż dzieci dorastające w normalnych warunkach. Jednak nie jest pewne na 100%, że również staną się alkoholikami.

Na pojawienie się uzależnienia mają wpływ również inne czynniki, takie jak styl życia, stan zdrowia psychicznego, najbliższe środowisko. Mimo że dziecko alkoholika dorasta z dziedzicznym ryzykiem rozwoju tego stanu, nie decyduje to ostatecznie, czy uzależni się w dorosłym życiu.

Jeśli problem dotyczy Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny i szukacie możliwości leczenia w ośrodku terapii uzależnień, zadzwońcie, porozmawiamy o szczegółach tel. 531 432 011.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami

Jeśli trudno Ci zadzwonić, to zostaw swoje dane, a nasz terapeuta wkrótce oddzwoni i razem z Tobą przejdziemy przez prosty proces rezerwacji miejsca w ośrodku terapii uzależnień Krajna.

  Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.