Czy alkoholizm jest dziedziczny?

Czy alkoholizm jest dziedziczny? Alkoholizm jest chorobą złożoną, która wymaga specjalistycznego leczenia. Należysz do grupy osób, których bliscy zmagali się z uzależnieniem i zastanawiasz się, czy możesz być w grupie ryzyka? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaki wpływ na twoje życie może mieć uzależnienie od alkoholu w twojej najbliższej rodzinie.

Czy alkoholizm jest dziedziczny?

Alkoholizm jest chorobą złożoną, która wymaga specjalistycznego leczenia. Na jego wystąpienie ma wpływ wiele czynników. Czy jednak uzależnienie od napojów wyskokowych może być dziedziczne?

Od dawna obserwuje się częstsze występowanie choroby alkoholowej w niektórych rodzinach. Badania naukowe wykazały, że w tym wypadku bardzo duże znaczenie ma predyspozycja genetyczna. Znanych jest wiele genów, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie ryzyka rozwoju uzależnienia.

Ich wyniki wskazują na to, że na rozwój choroby w ok. 40-50% mają wpływ czynniki środowiskowe, a w 40-60% – czynniki genetyczne. Nie oznacza to jednak, że u każdej osoby, u której występują poszczególne geny, zawsze rozwinie się uzależnienie od alkoholu. Ze względu na to, że ma ono zróżnicowane podłoże, w jego rozwoju widoczna jest duża rola innych czynników.

Jeśli więc zastanawiasz się, czy alkoholizm jest dziedziczny, odpowiedź brzmi – tak. Może mieć on podłoże genetyczne, nie jest jednak chorobą wrodzoną. Mutacje genetyczne, do których dochodzi u osób nadużywających alkoholu, zwiększają ryzyko wystąpienia choroby u ich dzieci. Zaburzenia te nie są jednak odziedziczane w taki sam sposób, jak znane nam choroby genetyczne.

Należy podkreślić, że z naukowego punktu widzenia uzależnienie od alkoholu nie jest chorobą dziedziczną. A kiedy ryzyko wystąpienia uzależnienia wzrasta? Jakie czynniki mają dodatkowy wpływ na pojawienie się choroby alkoholowej? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Kiedy ryzyko uzależnienia od alkoholu wzrasta?

Kiedy ryzyko uzależnienia od alkoholu wzrasta?

Geny to nie jedyne czynniki dziedziczone po rodzicach. To, jak zachowują się rodzice i jak traktują własne dzieci oraz siebie nawzajem również wpływa na rozwój ich potomstwa. Te aspekty życia rodzinnego także mają wpływ na ryzyko wystąpienia alkoholizmu.

Badania wykazują, że ryzyko uzależnienia od alkoholu wzrasta, gdy w rodzinie pojawiały się takie trudności, jak:

 • występowanie depresji lub innych problemów psychologicznych u rodzica lub rodziców nadużywających alkoholu,
 • nadużywanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez obojga rodziców,
 • nadużywanie alkoholu przez rodzica w sposób bardzo zaawansowany i intensywny,
 • pojawienie się konfliktów, które prowadzą do agresji i przemocy w rodzinie.

Na szczęście wiele dzieci alkoholików, mimo wychowywania w bardzo problematycznych rodzinach, nie doświadcza w dorosłym życiu problemów z piciem.

Dorosłe Dzieci Alkoholików, a alkoholizm

Zastanawiając się nad wpływem uzależnienia rodziców na jego wystąpienie u dzieci, nie można nie wspomnieć o Dorosłych Dzieciach Alkoholików. DDA określane są grupą podwyższonego ryzyka, w której możliwość uzależnienia od alkoholu wzrasta ok. 4-krotnie. Na zwiększenie ryzyka pojawienia się choroby wpływają jednak nie tylko predyspozycje genetyczne, ale również okoliczności, w jakich dana osoba dorastała. Alkoholizm i jego skutki oddziałują bowiem na cały system rodzinny.

Dziecko, które wychowywało się w dysfunkcyjnej rodzinie, nie ma styczności z prawidłowymi wzorcami rodzinnymi. Nie otrzymuje wsparcia od najbliższych, ponieważ ci zajęci są swoim uzależnieniem. Nie ma z nimi więzi i nie odczuwa poczucia bezpieczeństwa z ich strony. To z kolei wpływa na to, że Dorosłe Dzieci Alkoholików w dorosłym życiu mogą mieć problemy w relacjach z innymi. Narażone są również na rozwój impulsywnych zachowań i zaburzeń psychicznych.

Jeśli jesteś dzieckiem osoby, która w przeszłości nadużywała alkoholu, musisz wiedzieć, że znajdujesz się w grupie ryzyka. Nie oznacza to jednak, że z pewnością zachorujesz na chorobę alkoholową. Powinieneś jednak zachować czujność, aby okazyjne sięganie po napoje wyskokowe nie doprowadziło do rozwoju uzależnienia. Dobra wiadomość jest taka, że mając świadomość ryzyka, można podejmować działania mające na celu jego zmniejszenie – np. skorzystanie z terapii dla DDA.

Więcej informacji na temat powiązania syndromu DDA z uzależnieniem przeczytasz w artykule Czy bycie DDA powoduje alkoholizm w dorosłym życiu?

Dorosłe Dzieci Alkoholików, a alkoholizm

Pozostałe czynniki  ryzyka uzależnienia od alkoholu

Geny i okoliczności, w których się wychowujemy, mają duże znaczenie dla rozwoju uzależnienia od alkoholu. Należy jednak pamiętać, że na wystąpienie choroby mają wpływ również inne czynniki, takie jak:

 • niedojrzałość emocjonalna,
 • brak pewności siebie,
 • niska samoocena i poczucie własnej wartości,
 • trudności z radzeniem sobie ze stresującymi i traumatycznymi wydarzeniami,
 • tendencja do zachowań impulsywnych,
 • występowanie zaburzeń psychicznych.

Na rozwój alkoholizmu mają wpływ także czynniki społeczne i wzorce kulturowe, takie jak pozycja zawodowa i finansowa, relacje z innymi ludźmi czy wsparcie społeczne. Nie bez znaczenia jest również nieumiejętność odmawiania lub silna chęć zaimponowania innym.

Oprócz tego jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia w dorosłym życiu choroby alkoholowej jest młody wiek kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.

Jeśli problem dotyczy Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny i szukacie możliwości leczenia w ośrodku terapii uzależnień, zadzwońcie, porozmawiamy o szczegółach tel. 531 432 011.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się z nami

Jeśli trudno Ci zadzwonić, to zostaw swoje dane, a nasz terapeuta wkrótce oddzwoni i razem z Tobą przejdziemy przez prosty proces rezerwacji miejsca w ośrodku terapii uzależnień Krajna.

  Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.